Cadianda

Cadianda ligt binnen de grenzen van Uzumlu 25 kilometer van Fethiye. Het is bekend dat dit de laatste stad is die lid werd van de Lysische federale unie. De stad is gevonden met rare structuren om natuurlijke redenen. Het is recent een interessant centrum in de regio geworden met het theater, agora, stadium – Hamam complex, blootgelegd na opgravingen door het Fehtiye museum.